PDFEPUB Psihopatologija PDFEPUB Ê ß posthdpro

[KINDLE] ❆ Psihopatologija ❤ Dražen Begić – Posthd.pro Drugo dopunjeno i obnovljeno izdanje udžbenika Psihopatologija u usporedbi s prvim ima vrlo značajna sadržajna i tehnička poboljšanja1 unesene su i opisane promjene u klasifikacijskim sustavima kDrugo dopunjeno i obnovljeno izdanje udžbenika Psihopatologija u usporedbi s prvim ima vrlo značajna sadržajna i tehnička poboljšanja1 unesene su i opisane promjene u klasifikacijskim sustavima koji se nalaze u DSM 5 2013 god 2 dodani su opisi najnovijih istraživanja povezanih sa psihijatrijskim poremećajima osobito rezultati genetskih i neuroslikovnih istraživanja SŽS a 3 u knjigu su uvršteni novi epidemiološki podatci i pojavnosti psihijatrijskih entiteta 4 prošireni su prilozi knjizi rječnik psihopatologije kazalo pojmova i popis literature te su dodane nove slike i grafički prikazi 5 u tekst je dodan veliki broj primjera i vinjeta u kojima se prethodno razrađen teorijski sadržaj prikazuje na slučajevima iz prakse 6 povećan je broj ključnih riječi koje prate svako poglavlje iili su one ponešto dopunjeneizmijenjene i 7 na kraj svakog poglavlja dodan je sažetakKnjig.

A je podijeljena u tri dijelaU prvom općem dijelu knjige govori se o povijesti proučavanja psihopatologije o paradigmama i modelima u psihijatriji klasifikacijama psihičkih poremećaja istraživanjima u području psihopatologije te o različitim načinima procjene psihičkih poremećaja i oboljenjaU drugom su dijelu Opća psihopatologija – psihički simptomi detaljno opisani i razjašnjeni psihički simptomi koji su sastavni dio psihičkog poremećaja iili oboljenja Svi simptomi opisani su u svojim veoma različitim pojavnim oblicima ilustrirani su mnoštvom primjera iz kliničke prakse a “uklopljeni” su i u vrlo jasne sažete definicije poremećaja u kojima se pojavljujuU trećem dijelu Specijalna psihopatologija – psihički poremećaji i bolesti riječ je o vrlo detaljnom i temeljitom opisu uloge nasljeđa i okoline u nastanku i održavanju psihičkog poremećajabolesti prika.

psihopatologija download Psihopatologija EpubA je podijeljena u tri dijelaU prvom općem dijelu knjige govori se o povijesti proučavanja psihopatologije o paradigmama i modelima u psihijatriji klasifikacijama psihičkih poremećaja istraživanjima u području psihopatologije te o različitim načinima procjene psihičkih poremećaja i oboljenjaU drugom su dijelu Opća psihopatologija – psihički simptomi detaljno opisani i razjašnjeni psihički simptomi koji su sastavni dio psihičkog poremećaja iili oboljenja Svi simptomi opisani su u svojim veoma različitim pojavnim oblicima ilustrirani su mnoštvom primjera iz kliničke prakse a “uklopljeni” su i u vrlo jasne sažete definicije poremećaja u kojima se pojavljujuU trećem dijelu Specijalna psihopatologija – psihički poremećaji i bolesti riječ je o vrlo detaljnom i temeljitom opisu uloge nasljeđa i okoline u nastanku i održavanju psihičkog poremećajabolesti prika.

PDFEPUB Psihopatologija PDFEPUB Ê ß posthdpro

PDFEPUB Psihopatologija PDFEPUB Ê ß posthdpro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *